Bèta-versie Verrichtingenthesaurus uitgeleverd

​Op vrijdag 7 juli is de bèta-versie van de Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In deze uitlevering zijn 21 specialismen opgenomen. Aan de hand van de bèta-versie kunnen ziekenhuizen alvast analyseren wat de impact is van het gebruik van de Verrichtingenthesaurus op technisch en administratief vlak.

Met deze bèta-versie van de Verrichtingenthesaurus krijgen ziekenhuizen – voorafgaand aan de uitlevering van de 1.0-versie – alvast de mogelijkheid om:
  • een impactanalyse te starten;

  • een beoordeling van de juistheid en volledigheid van de set per specialisme te kunnen maken;

  • kennis te maken met de structuur en documentatie van de Verrichtingenthesaurus;

  • de Verrichtingenthesaurus in te lezen en te gebruiken in testomgevingen.

Dit alles met als doel om eventuele omissies en problemen in de lijst aan te tonen en te verhelpen voordat de 1.0-versie in productie wordt genomen. 

Hiertoe gemachtigde personen kunnen de bèta-versie van de Verrichtingenthesaurus downloaden via het kopje ‘Downloads actueel’ in Mijn DHD. De bèta-versie is niet bedoeld om in productie te nemen. DHD streeft ernaar dit najaar de 1.0-versie van de Verrichtingenthesaurus uit te leveren.

Ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van een impactanalyse kunnen contact opnemen met DHD.