Bijeenkomst 7 juni: Zeldzame aandoeningen zichtbaar in data

Om de zorg voor patiënten met een zeldzame aandoening te verbeteren is inzicht in de patiëntenpopulaties essentieel. Maar deze patiënten zijn vaak lastig te traceren. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 7 juni 2022 laten diverse sprekers u zien hoe data hierbij kunnen helpen. Dit doen we vanuit een visie op patiëntenzorg en diagnostiek, maar zeker ook aan de hand van praktische voorbeelden.  

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 7 juni 2022 in het UMC Utrecht. Inloop is vanaf 14.30, het programma start om 15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Aansluitend volgt een informeel dinerbuffet (optioneel). Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over het programma, de sprekers en kunt u zich aanmelden.