Uitkomsten CBS-onderzoek naar nieuw OLO-model

DHD heeft het CBS gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling van een nieuw model voor de berekening van de indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO). Met de huidige indicator bestaan er verschillen tussen typen ziekenhuizen (UMC’s, topklinische en algemene ziekenhuizen) in het OLO-percentage, die mogelijk verklaard worden door onvoldoende case-mix correctie.

Omdat ziekenhuizen verschillen in patiëntenpopulatie en daarmee in zwaarte en duur van de opnamen, is het belangrijk om zoveel mogelijk voor deze verschillen te corrigeren. Momenteel wordt alleen gecorrigeerd voor hoofddiagnose, hoofdverrichting en leeftijd. Het CBS heeft voor het onderzoek naar een nieuw model een vergelijkbare methode toegepast als voor de berekening van de HSMR en Heropnamenratio; op basis van patiëntkenmerken in de LBZ wordt een regressiemodel ontwikkeld dat aan de hand van opnamekenmerken de opnameduur voorspelt.


Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat, ongeacht de methode, voor een groot deel dezelfde opnamen als OLO worden geclassificeerd. Er is daarmee weinig verschil tussen een nieuw model met standaardisatie naar een groot aantal kenmerken of een eenvoudiger model zoals het huidige.

Daarnaast zijn de OLO-opnamen ook bij een uitgebreidere case-mix correctie heel verschillend over de ziekenhuizen verdeeld. Hierbij is een verband tussen de grootte en het type ziekenhuis zichtbaar. Een oorzaak hiervan kan zijn dat de patiëntkenmerken die worden meegenomen in het model onvoldoende corrigeren voor de verschillen in patiëntpopulaties. Mogelijk spelen ook factoren als de aard, inrichting of efficiëntie van de zorg een rol.


(Nog) geen nieuw OLO-model

Omdat niet duidelijk is waardoor de grote verschillen tussen de ziekenhuizen kunnen worden verklaard en vanwege de kleine verschillen in uitkomsten tussen de twee methoden, voegt een complexer OLO-model op dit moment weinig toe aan de huidige methode. Wel zal DHD de verschillen tussen de ziekenhuizen nader onderzoeken. Hiervoor zullen we ziekenhuizen benaderen om verdere informatie over de opnamen te verzamelen.


Het gehele rapport met de uitkomsten van het CBS-onderzoek vindt u hier.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief