Verrichtingenbestand (CBV): sluitingsdatums beheer

​Zoals bekend, wordt het Verrichtingenbestand (CBV) na 2018 niet meer beheerd. Graag wijzen we u op de datums tot wanneer nieuwe aanvragen van CBV-codes en wijzigingen kunnen worden ingediend.

​Tot 1 augustus 2018 is het mogelijk om nieuwe codes aan te vragen voor het CBV. Codes die voor die datum worden aangevraagd, worden nog beoordeeld en waar van toepassing doorgevoerd, uiterlijk met de laatste uitlevering van het CBV in december 2018.

Tot 16 november 2018 kunnen wijzigingen van bestaande CBV-codes worden ingediend. Ook deze wijzigingen worden na goedkeuring doorgevoerd, uiterlijk met de laatste uitlevering in december 2018.

In 2018 worden de RZ19 a en b nog doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2019 wordt het CBV bevroren. Om te voorkomen dat u straks met een niet-onderhouden lijst voor verrichtingen werkt, raden we u aan tijdig te starten met een impactanalyse voor de Verrichtingenthesaurus.

Meer informatie over de overgang van het CBV naar de Verrichtingenthesaurus en ondersteuning hierbij vindt u op deze pagina.