DHD-dashboard vernieuwd en geactualiseerd

​​Er is een vernieuwde versie van het DHD-dashboard verschenen. De lay-out is aangepast zodat gebruikers nog sneller de juiste informatie kunnen vinden en de data van een groot aantal onderdelen zijn geactualiseerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.​

Gebruiksvriendelijke lay-out

Het dashboard is gebruiksvriendelijker gemaakt door een nieuwe lay-out. Zo staat op de homepagina een tijdlijn met daarop per thema de datum waarop de data geactualiseerd zijn. Door met de muis over de iconen te bewegen, zien gebruikers de updatefrequentie van de verschillende thema’s. De weergave onder het thema Aanlevering (voorheen Datakwaliteit) wordt iedere nacht geactualiseerd. Onder ieder thema is een submenu opgenomen met een visualisatie van de data, toegang tot een detailbestand (download of analysetool) en een pagina met toelichting op het onderdeel.


Data geactualiseerd

Voor de LBZ-Indicatoren (thema Kwaliteit), de verkoopprijzenbenchmark (thema Financieel), de marktaandelen op basis van de LBZ-medisch (thema Markt) en de zorgprofielen (thema Productie) zijn de data geactualiseerd. Hiervoor zijn de data gebruikt die de betreffende ziekenhuizen voor de jaren tot en met 2016 hebben aangeleverd. Omdat wij streven naar complete en goede data voor de benchmarks zijn extra controles uitgevoerd voor bijvoorbeeld de verkoopprijzenbenchmark.​

Zo is gecontroleerd of de aangeleverde verkoopprijzen de maximumtarieven van de NZa overschrijden. Als dit het geval is, laten wij de desbetreffende zorgproducten weg uit de benchmark bij andere ziekenhuizen. Deze verkoopprijzen worden wel getoond voor het eigen ziekenhuis. Ziekenhuizen krijgen terugkoppeling over de gesignaleerde problemen.


Over het dashboard

Het DHD-dashboard is een online tool met benchmark- en marktinformatie voor ziekenhuizen en UMC’s. Hiermee kunt u zien hoe uw ziekenhuis presteert in vergelijking met andere ziekenhuizen. Kijk voor meer informatie op de productpagina​.