DHD ondersteunt ziekenhuizen bij de implementatie van de verrichtingenthesaurus

​​​Ziekenhuizen hebben aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning bij de implementatie van de verrichtingenthesaurus. DHD en de stuurgroep onderschrijven deze behoefte. Daarnaast wensen de NFU en NVZ dat de verrichtingenthesaurus de registratiestandaard voor verrichtingen wordt.​

DHD stelt momenteel een projectplan op waarin staat beschreven welke ondersteuning kan worden geboden en hoe deze kan worden gerealiseerd. Hierin worden onder andere de volgende onderdelen opgenomen:

  • ​Hands-on ondersteuning van de eerste ziekenhuizen die de verrichtingenthesaurus implementeren. Dit betreft onder andere een impactanalyse van de migratie van de huidige registratie van instellingen naar de verrichtingenthesaurus op basis van aangeleverde data aan de NFU-monitor. 
  • Deze opgedane kennis en ervaringen van de eerste implementaties worden verwerkt in de documentatie en hulpmiddelen voor de verrichtingenthesaurus en met alle ziekenhuizen gedeeld. Het gaat bijvoorbeeld om de implementatiehandreiking, de migratietabel CBV-verrichtingenthesaurus, e-learning en uitgebreide uitleverdocumentatie.

UMC Utrecht gaat samen met DHD een impactanalyse uitvoeren voor de implementatie van de verrichtingenthesaurus. DHD zoekt samen met de NVZ naar een of twee algemene ziekenhuizen om een dergelijke analyse te laten uitvoeren.


Wilt u meer weten over de implementatie?

Neem dan contact op met Evelyn van Lochem.