De vernieuwingen in het DHD-dashboard in 2016

​​​De afgelopen maanden is al een aantal vernieuwingen in het DHD-dashboard doorgevoerd. Zo is in april de verkoopprijzenbenchmark voor het eerst opgeleverd met gegevens uit de LBZ-financieel. Met deze benchmark kunnen ziekenhuizen hun verkoopprijzen van 2014 en 2015 tot op zorgproductniveau vergelijken met die van een peergroup. De verkoopprijzenbenchmark wordt elke twee weken ververst met nieuw aangeleverde LBZ-financieel data. Als u (nog) niet via de LBZ-financieel kunt aanleveren, maar wel een losse aanlevering voor de Omzetmonitor doet, voegen wij deze eenmalig aan de benchmark toe. 

Ook hebben ziekenhuizen – via de adviesgroepen kwaliteit en financieel – met ons meegedacht over welke onderdelen zij graag in het DHD-dashboard willen zien, zodat ze het dashboard optimaal kunnen gebruiken. Deze nieuwe onderdelen worden in de komende maanden opgeleverd.


Mei 2016

Deze week is het onderdeel ‘datakwaliteit’ toegevoegd aan het dashboard. Hiermee kunnen ziekenhuizen zien over welke periode zij gegevens hebben aangeleverd aan de LBZ (zowel medisch als financieel) en wat de kwaliteit van deze gegevens is. Dit maakt het gemakkelijker om tussentijds bij te sturen en de kwaliteit van de data – die ten grondslag ligt aan diverse informatieproducten – te verbeteren.


Juni 2016

Algemene vernieuwingen:

  • ​​Bij grafiek en tabellen wordt informatie over de brongegevens opgenomen, zo kunt u zien waar de gegevens vandaan komen.


Vernieuwingen voor de verkoopprijzenbenchmark (onderdeel ‘financieel’):

  • Een verfijning van de berekeningswijze om de prijzen onderling eenduidiger te vergelijken.

  • Toevoeging van los declarabele prestaties, waardoor bijvoorbeeld ook de verkoopprijzen van dure geneesmiddelen vergeleken kunnen worden.

  • De mogelijkheid om de eigen prijzen ook te vergelijken met andere groepen (NFU, STZ, overig NVZ).

  • Inzicht in de samenstelling van de peergroups, zodat duidelijk is welke ziekenhuizen in welke peergroups zitten.

  • Weergave van het verzorgingsgebied van het ziekenhuis in de marktaandeel overzichten.


Augustus 2016

Vernieuwingen voor het onderdeel ‘markt’:

  • Het tonen van marktaandelen op basis van financiële data, met daarbij de mogelijkheid om te filteren op onder andere specialisme, diagnose en zorgproduct voor meer analysemogelijkheden.

  • Uitbreiding van de filtermogelijkheden (o.a. zorgproduct) en het tonen van gegevens op wijkniveau (4-cijferige postcode).

  • Weergave van de volledigheid van de data in de marktaandeel overzichten.


Ook brengen we gedurende het jaar een aantal andere verbeteringen in het dashboard aan, zoals een nieuwe indeling waardoor gebruikers gemakkelijker de voor hen relevante informatie kunnen vinden, extra toelichting bij bepaalde onderdelen en de ondersteuning van meer browsers.

Wilt u ook meedenken over het DHD-dashboard? Laat dit ons weten via info@dhd.nl​.