De verrichtingenthesaurus op weg naar realisatie

​​Om administratieve processen efficiënter en nuttiger te maken, en daarmee administratieve lasten te verminderen, werkt DHD al een flink aantal jaren toe naar eenduidige registratie aan de bron. 

Een eerste stap is de realisatie van de diagnosethesaurus die in 2015 in beheer is genomen. Terwijl hard wordt gewerkt aan verbeteringen hierin, is het belangrijk om op volle stoom verder te gaan met de verrichtingenthesaurus, om ook op verrichtingengebied te komen tot eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik.


Registratie aan de bron 

Door uniforme registratie neemt de uitwisselbaarheid van gegevens een flinke vlucht, wat ook bijdraagt aan een verbeterde kwaliteit van zorg. In veel ziekenhuizen worden verrichtingen nu door meerdere functionarissen vastgelegd op verschillende manieren. De medisch codeur codeert bovendien achteraf, nadat de behandelaar – soms in vrije tekst – het patiëntdossier heeft afgerond. Dit leidt tot een onnodig hoge werklast, maar ook tot correcties achteraf ten behoeve van bijvoorbeeld de OLO (onverwacht lange opnameduur).

 

Doel verrichtingenthesaurus

Het doel van de verrichtingenthesaurus is het efficiënter en nuttiger maken van administratieve processen voor diverse doeleinden. De verrichtingenthesaurus helpt ziekenhuizen onder meer aan: 

  • een doelgerichtere efficiëntere administratie van verrichtingen;
  • verbeterde uitwisseling van dossiers tussen zorgverleners onderling en met patiënten;
  • betere interne en externe stuurinformatie en benchmarking; 
  • meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek;
  • betere en volledige financiële en zorgadministratie;
  • een verbeterde cash flow, 
  • een vereenvoudigd beheer van EPD en ICT. 

Door doelmatigere administratie levert het de ziekenhuizen ook financiële baten op.


Waar staan we nu met de ontwikkeling?

De definitiefase is afgerond en steeds meer partijen spreken hun medewerking alsmede inzicht in de meerwaarde van de verrichtingenthesaurus uit. Ook de EPD-directeuren van het programma Registratie aan de bron hebben aangegeven de meerwaarde van de verrichtingenthesaurus te zien. Zij hebben aangegeven dit graag in hun ziekenhuizen te willen implementeren. Om de verrichtingenthesaurus als één product van het gehele medische veld tot stand te kunnen brengen, is het belangrijk dat ook de medische specialisten betrokken worden bij de ontwikkeling. Wanneer zowel de ziekenhuizen, UMC’s en de medisch specialisten medewerking hebben toegezegd (via de NVZ, NFU en FMS), gaat de realisatiefase van start. Naar verwachting wordt de verrichtingenthesaurus in de tweede helft van 2016 opgeleverd, waarna ziekenhuizen deze in 2017 kunnen implementeren.


Hoe komt de verrichtingenthesaurus tot stand? 

Voor elk specialisme wordt een lijst met medisch relevante verrichtingen opgesteld. De wetenschappelijke vereniging van het betreffende specialisme controleert de lijst, suggereert zo nodig verbeteringen en brengt een advies uit aan haar leden over ingebruikname. Dit wordt voor alle betrokkenen zo efficiënt mogelijk georganiseerd. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de verrichtingenthesaurus, neem dan contact op met onze Servicedesk​.