Definitiefase verrichtingenthesaurus afgerond

​​De definitiefase van het project Verrichtingthesaurus is afgerond. In deze voorbereidende fase werd de scope van het project gedefinieerd. Ook liet het projectteam de meerwaarde en haalbaarheid van de verrichtingenthesaurus zien. Nu is het wachten op de go – no go-beslissing. Deze beslissing wordt genomen door opdrachtgevers NVZ en NFU, en ook de FMS moet haar medewerking toezeggen.​

​De verrichtingenthesaurus is een lijst met medisch relevante verrichtingen, gebaseerd op de internationale standaard SNOMED CT. De verrichtingenthesaurus ondersteunt het eenmalig vastleggen van gegevens bij de bron, voor meervoudig gebruik. De verrichtingenthesaurus draagt bij aan de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld omdat gegevens gemakkelijker uitwisselbaar zijn met andere zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. Zorgverleners ervaren minder registratielast en de administratieve processen en het ICT-beheer worden efficiënter. Daarnaast kan de verrichtingenthesaurus wetenschappelijk onderzoek versnellen en belangrijke stuur- en benchmarkinformatie opleveren.

Wanneer de go-beslissing genomen is start de realisatiefase van het project. Voor elk specialisme wordt een lijst met medisch relevante verrichtingen opgesteld. De wetenschappelijke vereniging van het betreffende specialisme controleert de lijst, suggereert zo nodig verbeteringen en hecht er uiteindelijk haar goedkeuring aan. Om een zo efficiënt mogelijk beroep op de wetenschappelijke verenigingen te doen stelt de FMS een speciale werkgroep in, onder de Raad Beroepsbelangen. Deze werkgroep behandelt alle niet-specialismegebonden zaken, zoals het vaststellen van de wijzigingsprocedure.

​De verrichtingenthesaurus is naar verwachting in de tweede helft van 2016 klaar.