Doorontwikkeling en wijzigingsverzoeken diagnosethesaurus

​De diagnosethesaurus wordt op basis van de wensen van ziekenhuizen doorontwikkeld. DHD werkt onder andere aan de consistentie van de ICD-10 afleidingen en de autorisatie van de ICD-10 afleidingen van neurologie. Daarnaast vindt een kwaliteitscontrole plaats van de synoniemen.

In 2017 wordt de diagnosethesaurus ook op andere punten doorontwikkeld. Zo wordt de inhoud verrijkt met meta-informatie over de lateraliteit van diagnosen. Hierdoor kan in de EPD-software worden afgedwongen dat wordt ingevoerd of de diagnose rechts, links dan wel beiderzijds is. Tevens vindt dit jaar een verkenning plaats van het potentieel van de diagnose- en de verrichtingenthesaurus voor ondersteuning van de complicatieregistratie door artsen.


Wijzigingsverzoeken

Ziekenhuizen kunnen wijzigingsverzoeken indienen voor de diagnosethesaurus. Naast losse verzoeken vanuit gebruikers werkt DHD ook projectmatig aan het verbeteren van de inhoud van de diagnosethesaurus. Dit gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van diagnoselijsten afkomstig uit UMC’s. Deze lijsten zijn noodzakelijk voor het vastleggen van meer specialistische zorg. De projecten worden ondergebracht in zogenoemde LAZ-lijsten, wat staat voor Lijsten Academische Zorg.

Grote hoeveelheden wijzigingsverzoeken voor een specialisme, LAZ-lijsten en autorisatieprojecten worden net als reguliere wijzigingsverzoeken afgestemd met de wetenschappelijke verenigingen. Om deze afstemming soepel te laten verlopen, organiseert DHD regelmatig sessies met WV’en en UMC’s. Dit bevordert de doorstroming van de wijzigingsverzoeken en verbetert het eindresultaat.


Vernieuwde richtlijnen

Op 16 februari 2017 zijn vernieuwde richtlijnen voor de diagnosethesaurus gepubliceerd. In de richtlijnen staat beschreven aan welke vereisten de concepten in de diagnosethesaurus moeten voldoen, bijvoorbeeld rondom het formuleren van termen, de koppeling met SNOMED CT en de afleidingen naar ICD-10 en DBC. De richtlijnen zijn afgestemd met de klankbordgroep en brancheverenigingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Een uitgebreidere definitie van de scope van de diagnosethesaurus en de relatie met het programma ‘Registratie aan de bron’.
  • Een update van het hoofdstuk over taalgebruik.
  • Toevoeging van hoofdstukken over de afleidingen naar ICD-10 en DBC. Ook wordt beschreven voor welke doelen deze kunnen worden gebruikt.

De richtlijnen​ zijn van toepassing op de uitleveringen van de diagnosethesaurus vanaf 1 januari 2017.