Doorontwikkeling indicator Heropnamen

​​​​​In het Rapport LBZ-indicatoren 2015 hebben ziekenhuizen inzicht gekregen in hun heropnamen over het jaar 2015. Uit de literatuur blijkt dat voor een goede benchmark van het percentage heropnamen in de berekening met veel factoren rekening gehouden moet worden. Ook van ziekenhuizen horen we dit regelmatig terug. ​De huidige wijze van berekening wordt daarom doorontwikkeld. De berekening van de indicator Heropnamen zal waarschijnlijk op een vergelijkbare manier worden vormgegeven als de berekening van het sterftecijfer, maar dan rekening houdend met factoren die relevant zijn voor heropnamen. Correctiefactoren zijn bijvoorbeeld leeftijd en comorbiditeit. 

​Inzicht in geplande en ongeplande heropnamen

Een ander belangrijk ontwikkelpunt is het inzichtelijk maken van de geplande en ongeplande heropnamen, zodat de geplande heropnamen uitgesloten kunnen worden van de indicator. Geplande heropnamen die onderdeel uitmaken van de zorg zijn namelijk geen indicatie voor suboptimale kwaliteit. 

In de LBZ wordt op dit moment geen onderscheid gemaakt tussen geplande en ongeplande heropnamen. Wel wordt de urgentie vastgelegd, die aangeeft of een opname acuut of niet-acuut is. Hiermee wordt aangegeven of zorg binnen 24 uur noodzakelijk is. Dit onderschei​d is echter niet voldoende voor de bepaling of een heropname gepland is of niet. Een heropname die een complicatie betreft van een eerdere ingreep kan namelijk als niet-acuut worden geregistreerd in de LBZ wanneer zorg niet direct noodzakelijk is. Daarom zijn de begrippen acute heropnamen en ongeplande heropnamen niet hetzelfde. 

Momenteel wordt onderzocht hoe geplande heropnamen nauwkeuriger geïdentificeerd kunnen worden om ze uit te kunnen sluiten uit de indicator. Binnen dit onderzoek wordt onder andere gebruik gemaakt van een classificatie van heropnamen op basis van een automatische indeling van de LBZ-gegevens, mede op basis van diagnosecodes. Bekeken wordt in hoeverre deze classificatie gebruikt kan worden voor de indicator Heropnamen, om zo meer zicht te krijgen op potentieel vermijdbare heropnamen.​