Eerste uitlevering verrichtingenthesaurus in juni

​De stuurgroep, bestaande uit onder meer de NFU, NVZ, FMS, Nictiz en DHD, heeft besloten om de oplevering van de verrichtingenthesaurus (VT) twee maanden uit te stellen. Eind juni 2017 wordt een bèta-versie van de VT uitgeleverd.

DHD ontwikkelt de VT in nauw overleg met de wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, artsen, andere zorgverleners en Nictiz. De verrichtingenthesaurus ondersteunt artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het gestandaardiseerd vastleggen van de verrichtingen in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

De geregistreerde verrichtingen leiden (indien van toepassing) automatisch af naar de financieel georiënteerde codes voor zorgactiviteiten – de ZA-codes – en in de toekomst mogelijk ook naar ’lekentermen’. De lijst is gekoppeld aan de internationale standaarden SNOMED CT en LOINC, en gegroepeerd in views per specialisme die kunnen overlappen. De vastgelegde gegevens kunnen meervoudig worden gebruikt.


Betrokken veldpartijen

De vulling van de VT wordt door DHD in overleg met de WV van het betreffende specialisme opgesteld. Daarnaast kijkt per specialisme minimaal één UMC medisch specialist mee om te borgen dat ook de academische zorg goed vertegenwoordigd is. Tenslotte zijn reviewdagen georganiseerd met de zorgadministraties van diverse ziekenhuizen en vertegenwoordigers van de UMC’s.


Bèta-uitlevering in juni

De beoogde oplevering van de VT was april 2017. Nog niet alle specialismen zijn definitief opgesteld door de WV en/of beoordeeld door een UMC medisch specialist. De stuurgroep, bestaande uit onder meer NFU, NVZ, FMS, Nictiz en DHD, heeft daarom besloten de oplevering van de VT twee maanden uit te stellen. Eind juni 2017 wordt een bèta-versie van de VT uitgeleverd. 

Met deze bèta-versie van de VT krijgen ziekenhuizen – voorafgaand aan de uitlevering van de definitieve 1.0-ve​rsie – alvast de mogelijkheid om:

  • ​een impactanalyse te starten;
  • een beoordeling van juistheid en volledigheid van de set per specialisme te kunnen maken;
  • kennis te maken met de structuur en documentatie van de VT;
  • de thesaurus in te lezen en te gebruiken in testomgevingen.

In juni neemt de stuurgroep een besluit over het moment van de definitieve oplevering.