Eind 2017 nieuwe serie kennissessies diagnose- en verrichtingenthesaurus

​​​​Eind 2016 en begin 2017 heeft DHD op verzoek van een aantal ziekenhuizen vijf kennissessies georganiseerd over de verrichtingen- en de diagnosethesaurus. Dit gebeurde in samenwerking met de EPD-leveranciers ChipSoft, Nexus, Epic en SAP. Later dit jaar vindt een nieuwe serie kennissessies plaats.

Tijdens de kennissessies werd het verband tussen beide thesauri en het programma ‘Registratie aan de bron’ uitgelegd. Ook werd geschetst wat de verrichtingenthesaurus is, wat de doelstellingen zijn bij het gebruik in de praktijk, hoe en wanneer de lijst wordt opgeleverd en wat ziekenhuizen aan implementatieondersteuning kunnen verwachten.

Verder werd de laatste stand van zaken met betrekking tot de diagnosethesaurus besproken, evenals de ontwikkelingen die voor 2017 op de agenda staan.

Deelnemers, leveranciers en DHD vinden de bijeenkomsten erg waardevol. Daarom organiseert DHD eind 2017 samen met de ZIS-/EPD-leveranciers opnieuw een aantal kennissessies voor de verrichtingen- en diagnosethesaurus. Meer informatie en inschrijfmogelijkheden volgen op de website.