Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen voortaan in OmniQ

Met ingang van registratiejaar 2017 wordt de Enquête Jaarcijfers Ziekenhuizen (EJZ) uitgevraagd via OmniQ. Dit vond voorheen plaats in een eigen omgeving. Door de EJZ toe te voegen aan OmniQ kunnen ziekenhuizen efficiënter gegevens aanleveren.

OmniQ werd al gebruikt voor het invullen van de kwaliteitsindicatoren voor de Transparantiekalender en de IGZ Basisset. Door verschillende dataverzamelingen in één portaal onder te brengen, kunnen ziekenhuizen de ingevulde gegevens op een centrale plek controleren. De lokaal beheerder kan eenvoudig aangeven welke gebruiker voor welk onderdeel van OmniQ wordt gemachtigd.

De EJZ werd afgelopen jaar door meer ziekenhuizen ingevuld dan het jaar ervoor. Door de dataverzameling in OmniQ onder te brengen, hopen we dat deze positieve trend verder wordt doorgezet. Dit is belangrijk, omdat de jaarlijkse Rapportage EJZ op deze manier een completer beeld geeft. De rapportage wordt onder meer gebruikt door de NVZ, NFU en raden van bestuur van ziekenhuizen ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, planning, advisering en statistische publicaties.

​In januari ontvangen de voor de EJZ gemachtigde lokaal beheerders meer informatie over de aanlevering via OmniQ.​