Evaluatie(verslag) diagnosethesaurus na 1 jaar gebruik door ziekenhuizen

​De diagnosethesaurus is ruim een jaar in gebruik en wordt door meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruikt. Om richting te geven aan de doorontwikkeling is de diagnosethesaurus geëvalueerd met gebruikers. Een belangrijke conclusie is dat de diagnosethesaurus werkt zoals bedoeld; en ook zijn er nog verbeterpunten op het gebied van de inhoud, de wijze van implementatie en het gebruik in de ziekenhuizen. 

​Ziekenhuizen, EPD-leveranciers en DHD hebben ieder een eigen aandeel in het realiseren van de verbeterpunten. DHD onderneemt hiervoor in 2016 onder meer de volgende acties:

  1. Verkorten doorlooptijden wijzigingsverzoeken

  2. Minimaliseren aantal @DBC’s 

  3. Completeren en valideren SNOMED CT-koppelingen (samen met Nictiz)

Bekijk het volledige verslag van de evaluatiebijeenkomst en alle actiepunten >>​


Presentatie evaluatiebijeenkomst 12 mei 2016

De evaluatiebijeenkomst op 12 mei ligt, samen met een enquête onder ziekenhuizen, ten grondslag ​aan het evaluatieverslag van de diagnosethesaurus. De presentatie van de bijeenkomst met hierin ook de resultaten van de enquête vindt u hier. ​