Evaluatie jaarafsluiting LBZ 2016 (medische data)

​​Op 1 mei 2017 is het medische deel van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) over registratiejaar 2016 succesvol afgesloten. Om het aanleverproces te evalueren en verder te verbeteren​, wordt een enquête verstuurd naar onze contactpersonen voor de LBZ. Ook attenderen we ziekenhuizen alvast graag op een aantal punten voor het verder bevorderen van een tijdige jaarafsluiting en een goede kwaliteit van de LBZ-data.​

Deze punten zijn:

  • het correct aanleveren van de randtotalen i.v.m. tijdige verwerking en mogelijkheid tot controle van de data in de LBZ.

  • het naleven van deadlines ​zodat data en correcties tijdig verwerkt kunnen worden en er voldoende ruimte voor controle is. Zo dienen bijvoorbeeld alle maanden minimaal één keer aangeleverd te zijn voor 1 april en mogen heraanleveringen tot uiterlijk 15 april worden gedaan. 

  • tijdig aandacht besteden aan de controle van de volledigheid en kwaliteit van de aanlevering, om zo aansluitingsproblemen van de randtotalen op LBZ-data en openstaande fouten die door DHD handmatig moeten worden aangepast bij de jaarafsluiting te voorkomen. Hulpmiddelen hierbij zijn de randtotalen, de maandelijkse Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage en de LBZ-verwerkingsverslagen. 

  • het doen van een heraanlevering van het gehele registratiejaar kort voor de jaarafsluiting om de data up-to-date te krijgen. Deze heraanlevering is noodzakelijk i.v.m. wijzigingen op de gegevens in de ziekenhuisadministratie die invloed hebben op de LBZ-data (o.a. verschuiving van zorgtype).

​De bij ons bekende LBZ-contactpersonen worden per e-mail op de hoogte gesteld van deze punten en bijbehorende toelichting. Als u de volledige lijst ook wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@dhd.nl​


Wat ziekenhuizen van DHD kunnen verwachten 

Naast de ondersteuning die ziekenhuizen van ons gewend zijn, zullen wij in oktober een kwaliteitscontrole uitvoeren van de data van elk ziekenhuis en de ziekenhuizen op de hoogte stellen van de resultaten. Op deze manier kunnen ziekenhuizen hier ruim op tijd rekening mee houden en de data tijdig heraanleveren. Ook kunnen ziekenhuizen meer communicatie over de deadlines van ons verwachten. ​

Wij kijken met een positieve blik naar de jaarafsluiting 2017 en hopen dat deze gezamenlijke inspanningen leiden tot een nog efficiënter aanleverproces en een verdere bevordering van de kwaliteit van de LBZ-data. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.