Gegevens 2014 beschikbaar in SKI

​​Het instrument Spiegelinformatie kwaliteitsindicatoren (SKI) is geüpdatet met de indicatoren die over verslagjaar 2014 zijn aangeleverd aan het Zorginstituut Nederland. Deze gegevens zijn vanaf vandaag beschikbaar via www.dhdserver.nl/SKI. Personen die gemachtigd zijn om de gegevens in te zien, zijn hierover per e-mail geïnformeerd. 

​Benchmarken met SKI

Ziekenhuizen bieden transparantie over een veelheid aan indicatoren. Deze informatie is relevant voor het bieden van inzicht in kwaliteit van zorg aan de buitenwereld, maar ook belangrijk om intern te gebruiken als verbeterinformatie. Om verbeterpunten te kunnen signaleren, is het wenselijk om een benchmark uit te voeren. Met SKI is dit mogelijk. 


In SKI kunt u van uw eigen ziekenhuis en een vergelijkingsgroep de gemiddelden en spreiding zien van de zorginhoudelijke indicatoren die voor verslagjaar 2014 aangeleverd zijn. Er zijn uitgebreide benchmarkmogelijkheden opgenomen: zo ziet u de resultaten van uw eigen ziekenhuis in vergelijking met andere algemene ziekenhuizen, topklinische ziekenhuizen en UMC’s. Vanaf dit jaar heeft u de ook de mogelijkheid om tien andere ziekenhuizen te selecteren voor een vergelijking. Deze uitbreiding van vijf naar tien ziekenhuizen is doorgevoerd op verzoek van verschillende ziekenhuizen.


In de nabije toekomst zal DHD in samenwerking met de NVZ en NFU de functionaliteiten van het instrument verder optimaliseren. Zo is het dit jaar nog niet mogelijk om te benchmarken met de gegevens van vorig verslagjaar. Volgend jaar wordt deze functionaliteit ingebouwd en kunt u hier gebruik van maken. Wilt u de gegevens van vorig jaar nog inzien? Dat kan via deze link: www.dhdserver.nl/ski2014


Heeft u vragen over SKI? 

Neem dan contact op via onze servicedesk.