Geslaagde evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus

Op donderdag 12 mei heeft de evaluatiebijeenkomst diagnosethesaurus plaatsgevonden. De bijeenkomst is goed bezocht door artsen, leidinggevenden en medewerkers zorgadministratie, informatiemanagers en EPD coördinatoren van elf ziekenhuizen/UMC's. Ook beleidsmedewerkers van wetenschappelijke verenigingen waren aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de FMS, de NVZ, de NFU, het RIVM en Nictiz.​

Tijdens de bijeenkomst werden de inhoud en het gebruik van de diagnosethesaurus onder de loep genomen. Dit gebeurde aan de hand van de resultaten van een enquête onder ziekenhuizen, input van de aanwezigen en ervaringen van DHD. Doordat de aanwezigen op verschillende manieren betrokken zijn bij de diagnosethesaurus, konden knelpunten en mogelijke oplossingen vanuit meerdere perspectieven bekeken worden. Dit zorgde voor levendige discussies, met kritische noten maar ook met de blik vooruit.    

DHD vat de evaluatie samen in een verslag, waarin ook de actiepunten voor DHD (beheer en doorontwikkeling) en de ziekenhuizen (implementatie en gebruik) worden benoemd. Het verslag wordt begin juni op onze website gepubliceerd.


Evaluatie diagnosethesaurus DHD.jpg