Grote belangstelling voor kennissessies verrichtingen- en diagnosethesaurus

​​​​​​Op verzoek van een aantal ziekenhuizen heeft DHD in november kennissessies georganiseerd over de verrichtingen- en diagnosethesaurus. De kennissessies vonden plaats in samenwerking met de EPD-leveranciers ChipSoft, Nexus, Epic en SAP. De belangstelling voor alle vier de sessies was groot.​

​Inhoud 

Tijdens de kennissessie werd het verband tussen de thesauri en registratie aan de bron uitgelegd. Ook werd geschetst wat de verrichtingenthesaurus is, wat de doelstellingen zijn bij gebruik, hoe en wanneer de verrichtingenthesaurus wordt opgeleverd (door DHD en de EPD-leverancier) en wat ziekenhuizen aan implementatieondersteuning kunnen verwachten. Verder werd de stand van zaken van de diagnosethesaurus besproken, evenals de ontwikkelingen die voor 2017 op de agenda staan. 


Presentatie

Heeft u de kennissessie gemist of wilt u de inhoud nog eens teruglezen? Bekijk dan de algemene presentatie van de kennissessie verrichtingen- en diagnosethesaurus:

Algemene presentatie Kennissessie diagnosetheaurus en verrichtingenthesaurus - november 2016.pdf


Kennissessie VT-DT 1.JPG Kennissessie VT-DT 2.JPG