HSMR-rapport 2015 verstuurd naar 81 ziekenhuizen

​Namens de NVZ en NFU geeft DHD ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. Op 25 oktober 2016 ontvingen 81 ziekenhuizen hun HSMR-rapport. Het betreft de HSMR-cijfers van 2015 (en van de periode 2013-2015 indien de data van het ziekenhuis dit toelaten), inclusief een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. 

De berekeningen en rapportages zijn in opdracht van DHD gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de LBZ-data van verslagjaar 2015.

​Wat kunnen ziekenhuizen met het HSMR-rapport?

In het rapport wordt uitgebreid ingegaan op de uitkomsten voor het ziekenhuis. Dit maakt het voor ziekenhuizen mogelijk om de geleverde zorg zelf te evalueren en gericht verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen door de uitkomsten van het eigen ziekenhuis te vergelijken met landelijke gemiddelden. Een significant hoge HSMR kan opgevat worden als een indicatie dat de kwaliteit van de zorg mogelijk – maar niet noodzakelijk – in het geding is. Om te bepalen welke oorzaken er aan een significant hoge HSMR ten grondslag liggen, raden wij ziekenhuizen aan om nader dossieronderzoek uit te voeren. In de meeste gevallen wordt zo relevante informatie verkregen, op basis waarvan verbeterpunten geformuleerd kunnen worden.


Meer informatie

Op deze pagina​ vindt u meer informatie over het HSMR-rapport. Heeft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen​ onder het kopje 'HSMR-rapport' of neem contact op met onze Servicedesk​.