HSMR-rapport 2014-2016 verstuurd aan raden van bestuur

Dinsdag 16 oktober 2017 is het HSMR-rapport verstuurd aan de raden van bestuur van 78 ziekenhuizen. Dit rapport bevat de HSMR-cijfers over 2016 en, indien de data van het ziekenhuis dit toelaten, de cijfers over 2014 en 2015.

DHD biedt ziekenhuizen namens de NVZ en NFU jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. De berekeningen en rapportages in het HSMR-rapport zijn in opdracht van DHD gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van de LBZ-data over verslagjaar 2016.

Met behulp van het rapport kunnen ziekenhuizen de geleverde zorg evalueren en waar nodig verbetermogelijkheden aanwijzen. Dit is mogelijk door een vergelijking te maken met landelijke gemiddelden. Een significant hoge HSMR kan worden opgevat als een indicatie dat de kwaliteit van zorg mogelijk – maar niet noodzakelijk – in het geding is.

Willen ziekenhuizen de uitkomsten nader onderzoeken, dan kunnen ze hiervoor dossieronderzoek uitvoeren met behulp van de Hospital Data Viewer (HDV). Op deze manier wordt relevante informatie verkregen waarmee verbeterpunten kunnen worden geformuleerd.


Meer informatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het HSMR-rapport. Heeft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem contact op met onze Servicedesk.