HSMR-rapport 2015: modelonderhoud toegelicht

​​​​​​​​​​​De definitieve HSMR 2015 wordt berekend door het CBS en uiterlijk begin november naar de ziekenhuizen toegestuurd in het HSMR-rapport. De definitieve HSMR wijkt naar verwachting af van de Voorlopige HSMR in het rapport LBZ-indicatoren dat in juni is uitgebracht. De definitieve HSMR wordt namelijk berekend op basis van de data van 2015, terwijl de Voorlopige HSMR berekend wordt op basis van de landelijke sterftecijfers van 2014.​ Twee andere belangrijke oorzaken voor de verschillen: 

1. naast de klinische opnamen worden ook de langdurige observaties in de berekening meegenomen; 

2. alle CCS groepen worden in de berekening meegenomen en niet alleen de 50 CCS groepen waar de HSMR de afgelopen jaren over is berekend. ​

De oorspronkelijke 50 CCS groepen zullen wel herkenbaar blijven in het rapport, zodat een vergelijking met eerdere jaren mogelijk blijft. Omdat het rapport over de registratiejaren 2013 tot en met 2015 gaat, is tevens een nieuwe trend over drie jaren zichtbaar.

Toelichting op methodeonderhoud HSMR tijdens themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek

Tijdens de themabijeenkomst HDV & dossieronderzoek​ op 11 oktober zal Agnes de Bruin (projectleider team Gezondheid en Zorg van het CBS) dit methodeonderhoud van de HSMR toelichten. Zij zal laten zien hoe dat zich uit in de cijfers aan de hand van een voorbeeldrapport (op basis van fictieve cijfers). Ook zal zij ingaan op de vraag hoe vergelijkbaar de HSMR 2015 is met de cijfers uit voorgaande jaren.