HSMR-rapport 2016: zwaarteklasse-indeling in ICD-10 en andere wijzigingen

​​​​​​​​De definitieve HSMR 2016 wordt berekend door het CBS en deze wordt eind oktober toegestuurd naar de ziekenhuizen in de vorm van het HSMR-rapport. In het rapport worden de HSMR’s berekend voor de periode 2014-2016. Dit jaar zijn er enkele kleine wijzigingen doorgevoerd in de berekeningsmethode van de HSMR. 

​Herberekening zwaarteklasse-indeling gedefinieerd in ICD-10

Voor het bepalen van de variabele ’zwaarteklasse van de hoofddiagnose’ is een zwaarteklasse-indeling ontwikkeld die is gedefinieerd in ICD-10; deze komt in de plaats van de voorgaande indeling gedefinieerd in ICD-9. De ICD-10 indeling is over het algemeen meer gedifferentieerd dan de ICD-9 indeling, waardoor ook de zwaarteklassen meer gedifferentieerd zullen zijn en de werkelijke zwaarte van de hoofddiagnose beter zullen benaderen. Daarnaast levert de indeling van zwaarteklassen in ICD-10 voordelen op voor de gebruiker, omdat bij de huidige LBZ-data niet eerst een omzetting naar ICD-9 plaats hoeft te vinden.


Aanpassing variabele ’urgentie’ bij ziekenhuisbevallingen

De urgentie bij opnamen van in het ziekenhuis geboren zuigelingen na een normale bevalling is in de LBZ 2016 bij alle ziekenhuizen gewijzigd in ‘niet acuut’. Deze aanpassing is gedaan omdat er in de praktijk sprake bleek te zijn van een aanzienlijke codeervariatie tussen ziekenhuizen bij het coderen van de urgentie bij deze opnamen. Op deze manier heeft registratievariatie geen invloed op de SMR-uitkomsten. Naar aanleiding van deze aanpassing is het codeadvies bij deze opnamen vereenvoudigd om de eenduidigheid van de registratie te verhogen. 


Datakwaliteit uitgebreid met registratie van complicaties​

In de registratie van complicaties in de LBZ blijken grote registratieverschillen te zijn tussen ziekenhuizen; er zijn ziekenhuizen die nauwelijks tot geen complicaties registreren. Omdat onderregistratie van complicaties een ongewenst effect kan hebben op de HSMR-berekening, is een onderdeel toegevoegd aan de criteria voor datakwaliteit en casemix. Dit criterium geeft een indruk van de volledigheid van de registratie van complicaties en meet het aantal geregistreerde nevendiagnosen met een complicatiecode (C-code) als percentage van het totaal aantal geregistreerde diagnosen. Wanneer door een ziekenhuis minder dan 1% complicaties zijn geregistreerd, verdient het aandacht om na te gaan of de registratie van C-codes wel volledig is.​​


Update variabele sociaal-economische status LBZ 2016

Voor de variabele sociaal-economische status in de LBZ 2016 is de nieuwe versie van het bestand van het Sociaal Cultureel Planbureau gebruikt. 


Methodologisch rapport 

De wijzigingen in de berekeningsmethode van de HSMR staan beschreven in het HSMR-rapport 2016. Een uitgebreid methodologisch rapport van de huidige berekening van de HSMR, inclusief de beschreven wijzigingen, de bijbehorende variabele-indelingen en modeluitkomsten, wordt in november 2017 gepubliceerd op de website van het CBS.​​