HSMR-rapporten verstuurd naar 82 ziekenhuizen

​​​Namens de NVZ en NFU geeft DHD (in samenwerking met het CBS) ziekenhuizen jaarlijks inzicht in de sterftecijfers. In de eerste week van november zijn de HSMR-rapporten verstuurd naar 82 ziekenhuizen. Het betreft de HSMR-cijfers van 2014 (en van de periode 2012-2014, als de data van het ziekenhuis dit toelaten), inclusief een verdieping naar diagnosegroepen en patiëntcategorieën. 


​Wat kunnen ziekenhuizen met het HSMR-rapport?

Het HSMR-rapport maakt het voor ziekenhuizen mogelijk om de geleverde zorg zelf te evalueren en gericht verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen door de uitkomsten van het eigen ziekenhuis te vergelijken met landelijke gemiddelden. Een significant hoge HSMR kan opgevat worden als een indicatie dat de kwaliteit van de zorg mogelijk – maar niet noodzakelijk – in het geding is. Om te bepalen welke oorzaken er aan een significant hoge HSMR ten grondslag liggen, raden wij ziekenhuizen aan om nader dossieronderzoek uit te voeren. In de meeste gevallen wordt zo relevante informatie verkregen, op basis waarvan verbeterpunten geformuleerd kunnen worden.


Meer informatie

Op deze pagina vindt u meer informatie over het HSMR-rapport. He​eft u vragen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen​ onder het kopje 'HSMR-rapport' of neem contact op met onze Servicedesk​