Heraanleveringen LBZ-data 2017 op basis van G-standaard

​Vanaf 1 januari 2017 is de G-standaard van kracht waarmee uitgebreide en gedetailleerde informatie met betrekking tot geneesmiddelen wordt vastgelegd. De invoering van de standaard heeft gefaseerd plaatsgevonden. Hierdoor zijn mogelijk niet alle gegevens compleet in de LBZ-data verwerkt.

​Het is belangrijk dat ziekenhuizen complete LBZ-data aanleveren en dat dit volgens de G-standaard gebeurt. Dit zorgt voor complete (benchmark)gegevens in onder andere de Geneesmiddelenmonitor. Bent u gebruiker van onze informatieproducten? Controleer dan of de data-aanleveringen van uw ziekenhuis aan deze voorwaarden voldoen.

Bent u betrokken bij de aanlevering van de LBZ-data? Dan helpen we u graag bij het op de correcte manier (her)aanleveren. Voor de status van uw aanleveringen en ondersteuning kunt u contact opnemen met onze Servicedesk.