Heropnamenratio toegevoegd aan Hospital Data Viewer - bijeenkomst op 27 juni

De Heropnamenmonitor in de Hospital Data Viewer (HDV) is uitgebreid met de indicator Heropnamenratio. Hierbij wordt het werkelijke (waargenomen) aantal heropnamen van een ziekenhuis afgezet tegen het verwachte aantal heropnamen dat berekend is aan de hand van de landelijke cijfers. Daarmee wordt rekening gehouden met de patiëntenmix van een ziekenhuis.

De Heropnamenratio maakt onderdeel uit van de IGZ Basisset en is opgenomen in het Rapport LBZ-indicatoren 2016. De Heropnamenmonitor maakt het makkelijk om geavanceerde analyses op uw data uit te voeren. Daarnaast wordt in de monitor nog het percentage Heropnamen weergegeven, zodat gebruikers ook op die manier de heropnamen kunnen blijven analyseren.


Landelijke themabijeenkomst Heropnamen

Dinsdag 27 juni organiseert DHD de landelijke themabijeenkomst Heropnamen om nader uitleg te geven over de indicator Heropnamenratio. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen wij graag input om de indicator verder te verfijnen, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk van ziekenhuizen.

U kunt zich via onze site​ inschrijven voor de bijeenkomst.​

Wij verwelkomen u in het Ouwehands Dierenpark Rhenen. Op deze bijzondere locatie informeren wij u over de wijzigingen, de toegepaste casemixcorrectie en de mogelijkheden voor nadere analyses in de praktijk. U krijgt tevens een rondleiding door de dierentuin, met uiteraard een bezoek aan de panda's Wu Wen en Xing Ya.

Naast de experts van DHD komen diverse sprekers aan bod, waaronder het CBS over de modelberekening en Jan Klein, hoogleraar patiëntveiligheid TU Delft/Het Oogziekenhuis.

panda.jpg