Het belang van aanlevering aan de LBZ-financieel

​De LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD krijgen zij terug in de vorm van informatieproducten. Wij streven ernaar om de LBZ-financieel zo compleet mogelijk te krijgen. Het uitgangspunt is daarbij dat alle ziekenhuizen aanleveren. Dit verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatieproducten.​

De LBZ-data die ziekenhuizen aanleveren aan DHD (zowel medisch als financieel), krijgen zij terug in de vorm van informatieproducten. Deze informatieproducten bevatten (benchmark)informatie, onder andere op het gebied van kwaliteit, financiën, productie en marktpositie. Uit de informatie kunnen ziekenhuizen relevante inzichten halen voor het verbeteren van processen en resultaten op deze gebieden. 


Streven: alle ziekenhuizen leveren maandelijks aan 

Ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de NVZ of NFU (UMC’s) zijn statutair verplicht aan te leveren. Wij streven ernaar om de LBZ-financieel zo compleet mogelijk te krijgen en alle ziekenhuizen te laten aanleveren. Dit verhoogt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatieproducten. Een positieve ontwikkeling die wij zien is dat het aantal ziekenhuizen dat data voor de LBZ-financieel aanlevert, stijgt. 

Levert uw ziekenhuis al maandelijks aan? Maandelijkse aanleveringen zijn belangrijk, omdat het beoordelen, vergelijken, aanvullen en aanpassen van de data op deze manier tijdig plaats kan vinden. Een ander voordeel van maandelijks aanleveren is dat er meer up-to-date benchmarkinformatie (zoals de verkoopprijzenbenchmark in het DHD-dashboard) beschikbaar komt voor de ziekenhuizen. 

Belangrijk hierbij is om regelmatig een heraanlevering te doen. De aanbevolen (her)aanleverfrequentie is: de 1e keer na 2 maanden, de 2e keer na 6 maanden, de 3e keer na 12 maanden en de 4e keer na 18 maanden.​

Voor de aanlevering van januari 2017 ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit:

​1e keer aanleveren na 2 maand​​en

Maart 2017

​2de keer aanleveren na 6 maanden (1e heraanlevering)

​Juli 2017

​3de keer aanleveren na 12 maanden (2e heraanlevering)

Januari 2018

​4de keer aanleveren na 18 maanden (3e heraanlevering)

Juli 2018​


Informatieproducten 

Met de data voor de LBZ-financieel wordt de Omzetmonitor gevuld; dit is een landelijke database met omzet- en productiegegevens van Nederlandse ziekenhuizen en UMC’s, ontwikkeld in opdracht van de NVZ en NFU. Jaarlijks wordt op basis van de Omzetmonitor het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg uitgebracht, waarin de ontwikkelingen op het gebied van omzet en productie van de ziekenhuizen worden gepresenteerd. De NVZ en NFU gebruiken de informatie uit het rapport en de onderliggende data uit de Omzetmonitor onder andere ter onderbouwing van hun beleid en het versterken van hun positie in overleggen met het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.

Voor alle ziekenhuizen die data hebben aangeleverd voor de Omzetmonitor is een verkoopprijzenbenchmark en zorgprofielenbenchmark beschikbaar via het DHD-dashboard. Deze worden elke twee weken geüpdatet op basis van de aangeleverde LBZ-financieel data. Met de verkoopprijzen- en zorgprofielenbenchmark kunnen de eigen verkoopprijzen c.q. productiegegevens op verschillende niveaus vergeleken worden met die van een groep vergelijkbare ziekenhuizen (naast de data uit LBZ-financieel wordt hiervoor een jaarlijkse levering van verkoopprijzen aan de ziekenhuizen gevraagd). De verkregen informatie kan het ziekenhuis vervolgens inzetten voor bijvoorbeeld de onderhandelingen met zorgverzekeraars, marktverkenning en -analyse, het bijsturen op de eigen productie en omzet en de verbetering van kwaliteit en doelmatigheid.

De No-cure-no-paymonitor stelt ziekenhuizen in staat om zonder aparte data-aanlevering mee te doen aan de pay for performance regeling van farmaceutische bedrijven. Vanaf 2016 is ook deze monitor gebaseerd op data uit de LBZ (financiële data).


Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.