ICD-10 codeadviezen januari 2017 beschikbaar

​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20170101' downloaden op deze pagina​. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn vier nieuwe adviezen toegevoegd en bij drie adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 108 van het document. 

De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

​Wijzigingen in de ICD-10

Met ingang van registratiejaar 2017 zijn codes J44.0, J44.1, J44.8, J96.0 en J96.1 voorzien van een 5e teken.

Tekst en codes bij J44 toevoegen in deel I:

Onderstaande onderverdeling wordt in Nederland gebruikt als aanvullend (5e) teken bij J44.0, J44.1 en J44.8:

1 GOLD1
  mild, meer dan of gelijk aan 80% FEV1 voorspeld

2 GOLD2
   gemiddeld, tussen 50% en 79% FEV1 voorspeld

3 GOLD3
   ernstig, tussen 30% en 49% FEV1 voorspeld

4 GOLD4
   zeer ernstig, minder dan 30% FEV1 voorspeld

9 GOLD NNO
   FEV1 niet gespecificeerd


Tekst en codes bij J96 toevoegen in deel I:

Onderstaande onderverdeling wordt gebruikt als aanvullend (5e) teken bij J96.0 en J96.1

0 Type I (hypoxisch)

1 Type II (hypercapnisch)

9 Type niet gespecificeerd


Wijzigingen morfologiecodes

Een aantal M-codes bleek bij controle van het RIVM-bestand met de ICD-O-3 niet te zijn opgenomen of obsoleet.

Codes toegevoegd per 1-1-2017:

M8148/0 ‘Glandulaire intra-epitheliale neoplasie, laaggradig’

M9688/3 ‘T-celrijk grootcellig B-cellymfoom’

M9712/3 ‘Intravasculair grootcellig B-cellymfoom (C49.9)’

M9751/3  ‘Langerhans-celhistiocytose, NNO’


Codes ‘niet bestaanbaar’ gemaakt per 1-1-2017 (in de omschrijving van deze codes staat een verwijzing naar de nieuwe code M9751/3): 

M9751/1 ‘Langerhans-celhistiocytose, NNO [obs] (gebruik M9751/3)’

M9752/1 ‘Langerhans-celhistiocytose, unifocaal [obs] (gebruik M9751/3)’

M9753/1 ‘Langerhans-celhistiocytose, multifocaal [obs] (gebruik M9751/3)’

M9754/3 ‘Langerhans-celhistiocytose, uitgezaaid [obs] (gebruik M9751/3)’​


Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in het ICD-10 bestand voor registratiejaar 2017 dat is opgeleverd door het RIVM​ (ICD-10-2014v11v-O3-C.xlsx).​