ICD-10-codeadviezen oktober beschikbaar

Vandaag zijn de nieuwe ICD-10 codeadviezen gepubliceerd. Het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20221001.pdf' kunt u op deze pagina downloaden. Op pagina 156 vindt u een overzicht van de nieuwe en gewijzigde codeadviezen.

We attenderen u graag op een drietal onderwerpen waar veel individuele adviezen over zijn uitgebracht, maar waarover nu een ander inzicht is. Met deze nieuwe adviezen komen alle eerdere (individuele) adviezen te vervallen. 

Het betreft de codeadviezen:

  • 9-29 Gebruik van het 4e teken bij code I63
  • 13-19 Seropositieve en seronegatieve reumato├»de artritis
  • 21-18 Z-codes voor de aanwezigheid van hartklepprothesen en clip of ring na hartklep-repair