Inzicht in datakwaliteit met monitor Casemixcontrole

​​​Om ziekenhuizen inzicht te geven in de door hen aangeleverde LBZ-data ontwikkelt DHD de monitor Casemixcontrole in de HDV. Hiermee kunnen ziekenhuizen de voor de LBZ-indicatoren belangrijkste aspecten van hun registratie inzien, analyseren en vergelijken met de landelijke gemiddelden. Voor HDV-gebruikers heeft het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de aangeleverde data zeer hoge prioriteit, zo bleek tijdens de Landelijke themabijeenkomst HDV en dossieronderzoek. 

Invloed op de LBZ-indicatoren

Veelgehoorde opmerkingen uit ziekenhuizen met een hoge HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur, of Heropnamenratio zijn ‘Onze data kloppen niet’ en ‘We registreren de nevendiagnosen niet grondig genoeg’. Hoewel de LBZ-indicatoren bedoeld zijn om een afspiegeling te geven van de kwaliteit van zorg in de ziekenhuizen, kunnen afwijkingen in de registratie van belangrijke patiënt- en opnamekenmerken wel degelijk de betrouwbaarheid van de indicatoren ondermijnen. 

Tijdig inzicht in de datakwaliteit is daarom belangrijk; het geeft waardevolle informatie over de zeggingskracht van de indicatoren, stelt ziekenhuizen in staat tekortkomingen in hun registraties op te sporen en recht te zetten (vóór de jaarafsluiting van de medische LBZ-data) en geeft dossieronderzoekers inzicht in de achtergronden van hun dossierselecties. 


Toepassing en beschikbaarheid

In het komende half jaar worden de verschillende onderdelen van de monitor Casemixcontrole aan de HDV toegevoegd. Als eerste is het onderdeel Urgentie aan de beurt, daarna volgen de Charlson nevendiagnosen en de Complicatiecodes

Met de monitor kunnen ziekenhuizen de kwaliteit van hun registratie tot in detail analyseren; net als in de HSMR-Monitor is het in de monitor Casemixcontrole mogelijk om opnameselecties te maken aan de hand van verschillende kenmerken, zoals ontslagspecialisme en diagnosegroep. De geselecteerde opnamen kunnen vervolgens geëxporteerd worden naar de TriggerTool voor verder onderzoek.

Bijvoorbeeld: een ziekenhuis heeft een hoge SMR bij patiënten tussen de 75 en 85 jaar die het afgelopen half jaar urgent zijn opgenomen met een acuut myocardinfarct. Vermoed wordt dat deze hoge SMR wordt veroorzaakt doordat er in dit ziekenhuis bij deze specifieke patiëntgroep minder Charlson nevendiagnosen worden vastgelegd. De monitor Casemixcontrole stelt het ziekenhuis in staat deze verklaring zelf te toetsen. 

Gebruikers van de HDV worden op de hoogte gesteld als de onderdelen van de monitor Casemixcontrole zijn toegevoegd. 

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen.