Jaarafsluiting LBZ Medisch: 1 april 2016

​​De jaarafsluiting van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg Medisch (LBZ Medisch) nadert. Om tijdig de indicatoren HSMR (voorlopig en definitief), OLO en Heropnamen te berekenen, is het noodzakelijk dat ziekenhuizen op 1 april 2016 alle voor de LBZ benodigde gegevens over verslagjaar 2015 hebben aangeleverd bij DHD. 


Het belang van tijdige, volledige en juiste registratie

DHD bewerkt de LBZ-data tot informatieproducten, zoals het HSMR-rapport, het Rapport LBZ-indicatoren en het DHD-dashboard. Deze informatieproducten bevatten (benchmark)informatie voor ziekhuizen, onder andere op het gebied van kwaliteit, financiën, productie en marktpositie. Ze leveren inzichten voor het verbeteren van processen en resultaten op deze gebieden. Tijdige, volledige en juiste registratie van de data is cruciaal voor het maken van betrouwbare, relevante informatieproducten. Ook is dit relevant voor diverse onderzoeksdoeleinden en landelijke statistieken.


Belangrijke data op een rij

 • 1 april 2016: deadline voor aanleveringen aan de LBZ: 
  • gecodeerde opnames – klinisch, dag en langdurige observatie
  • ambulante contacten
  • verrichtingen
  • ​bestanden met de opnames (dag, klinisch en observatie) die niet gecodeerd aangeleverd kunnen worden, maar die wel bekend zijn in het ZIS. 
 • 1 april – 15 april 2016: zo nodig aanbrengen van correcties naar aanleiding van de verwerkingsverslagen en controles door DHD. Nieuwe gegevens kunnen na 15 april niet meer verwerkt worden in de HSMR, OLO en Heropnamen 2015. 
 • 30 april 2016: deadline voor retourzending ondertekende akkoordverklaring aan DHD.
 • 1 mei 2016: peilmoment waarop de voorlopige en de definitieve HSMR, OLO en Heropnamen, gebaseerd op LBZ, berekend worden. 


Heeft u nog vragen over de jaarafsluiting LBZ medisch?

Neem gerust contact op met onze servicedesk. Meer informatie over de LBZ vindt u hier​