Jaarafsluiting LBZ-medisch op 1 april

De jaarafsluiting van de LBZ-medisch nadert. Ziekenhuizen dienen voor 1 april 2017 de volgende gegevens te hebben aangeleverd bij DHD:

  • Gecodeerde opnamen – klinisch, dag en langdurige observatie

  • Ambulante contacten

  • Verrichtingen

  • Bestanden met de opnamen (klinisch, dag en langdurige observatie) die niet gecodeerd kunnen worden aangeleverd, maar wel bekend zijn in het ZIS

​Van 1 april tot en met 15 april hebben ziekenhuizen gelegenheid om correcties in deze gegevens aan te brengen naar aanleiding van de verwerkingsverslagen en controles door DHD. Nieuwe gegevens kunnen na 15 april niet meer worden verwerkt in de HSMR, OLO en Heropnamen over registratiejaar 2016. De jaarafsluiting is volledig op het moment dat we de getekende akkoordverklaring van het ziekenhuis hebben ontvangen. De deadline voor retourzending van de ondertekende akkoordverklaring is 30 april 2017.


Terugkoppeling van informatie

De LBZ-data van uw ziekenhuis worden verwerkt in verschillende informatieproducten, zoals het HSMR-rapport, het rapport LBZ-indicatoren en het DHD-dashboard. Deze producten bevatten (benchmark)informatie voor uw ziekenhuis op het gebied van kwaliteit, financiën en marktpositie. Voor het maken van betrouwbare informatieproducten zijn tijdige, volledige en juiste registratie en aanlevering van de data cruciaal. Ook wordt deze aanlevering gebruikt voor diverse maatschappelijke onderzoeksdoeleinden en landelijk beleid.


Aanvullende controles

DHD voert sinds januari 2017 een aantal aanvullende controles uit over de aangeleverde data, om eventuele fouten en aandachtspunten op te sporen. Waar relevant worden de resultaten teruggekoppeld aan het ziekenhuis. Deze controles kunnen alleen worden uitgevoerd als de LBZ-data en randtotalen tijdig worden aangeleverd.


Heeft u vragen over de aanlevering?

Neem dan contact op met onze Servicedesk.