Jaarafsluiting medische LBZ-data nadert

​Voor medisch codeurs één van de drukste tijden van het jaar: de jaarafsluiting van het medische gedeelte van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Vóór 1 april 2018 dienen alle benodigde gegevens over registratiejaar 2017 te zijn aangeleverd. 

Het gaat hier om de volgende gegevens:

  • Gecodeerde opnamen: klinische opnamen, dagopnamen en langdurige observaties
  • Ambulante contacten 
  • Verrichtingen
  • Bestanden met de dagopnamen die niet gecodeerd kunnen worden aangeleverd, maar wel bekend zijn in het ZIS


Correcties 

Van 1 april tot en met 15 april is er gelegenheid om correcties in deze gegevens aan te brengen naar aanleiding van de verwerkingsverslagen en controles die DHD uitvoert. Na 15 april kunnen nieuwe gegevens niet meer worden verwerkt in de HSMR, OLO en Heropnamen over registratiejaar 2017. 


Akkoordverklaring

De jaarafsluiting is volledig op het moment dat we de getekende akkoordverklaring van het ziekenhuis hebben ontvangen. De deadline voor retourzending van de ondertekende akkoordverklaring is 30 april. Het ziekenhuis dat als eerste de LBZ afsluit, ontvangt traditiegetrouw een taart! 


Van data naar informatie

DHD verwerkt de LBZ-data in verschillende informatieproducten. Zo ontvangt ieder ziekenhuis jaarlijks het rapport LBZ-indicatoren en het HSMR-rapport. Ook worden de data teruggekoppeld via het DHD-dashboard en de Hospital Data Viewer (HDV). De informatieproducten maken het voor ziekenhuizen mogelijk om de geleverde zorg zelf te evalueren en verbetermogelijkheden in het zorgproces aan te wijzen. De LBZ-data worden daarnaast gebruikt voor diverse wetenschappelijke en maatschappelijke onderzoeksdoeleinden en landelijk beleid.


Registratiejaar 2018

In de komende periode wordt niet alleen registratiejaar 2017 afgesloten, maar starten ook de aanleveringen voor registratiejaar 2018. Wij adviseren ziekenhuizen om binnen twee maanden na het einde van iedere maand een eerste aanlevering te doen. Dit betekent bijvoorbeeld dat in maart de maand januari wordt aangeleverd en in april de maand februari. Op deze manier is actuele informatie beschikbaar voor de informatieproducten. Ook kunnen ziekenhuizen dan op basis van de verwerkingsverslagen en kwaliteitscontroles ruim voor de jaarafsluiting bijsturen en de data tijdig heraanleveren. 

Wij wensen alle ziekenhuizen succes met het afsluiten van registratiejaar 2017 en rekenen op een tijdige aanlevering van de gegevens. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.