Kwaliteitscontrole medische LBZ-data 2017 in oktober

​Medio oktober ontvangen ziekenhuizen een terugkoppeling over de medische LBZ-data die zij voor registratiejaar 2017 hebben aangeleverd. Tijdige, volledige en juiste aanlevering is cruciaal voor informatieproducten als het HSMR-rapport, het Rapport LBZ-indicatoren het DHD-dashboard, en de Hospital Data Viewer.

Daarom vindt begin oktober een halfjaarlijkse controle plaats op de aangeleverde medische LBZ-data, waarin onder andere wordt gekeken naar urgentie, herkomst, complicaties, percentage nevendiagnosen en de complicatieregistratie. Hierbij is het belangrijk dat ziekenhuizen minimaal zes maanden over 2017 hebben aangeleverd.


Zelf controles uitvoeren

Aanvullend op deze halfjaarlijkse controle door DHD kunnen ziekenhuizen zelf ook periodieke controles uitvoeren op de kwaliteit en volledigheid (aantal opnamen en overledenen) van de gegevens die zij aanleveren aan de LBZ. De Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage (VENK) die contactpersonen maandelijks ontvangen, kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt.

Daarnaast ontvangen ziekenhuizen na elke aanlevering een verwerkingsverslag waarin eventuele fouten en waarschuwingen worden weergegeven. Door middel van het corrigeren en heraanleveren van de data kunnen deze fouten worden hersteld.