Kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand (CBV) van 1 april 2018

Op 15 maart 2018 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 18 december 2017 en 12 maart 2018. Personen die gemachtigd zijn om het CBV te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen die hebben plaatsgevonden tussen 18 december 2017 en 12 maart 2018.
  • Mutaties van het CBV in het kader van de doorontwikkeling naar de Verrichtingenthesaurus.

CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien, zijn terug te vinden in de mutatielijsten en de bestanden.

Meer informatie over de wijzigingen in het CBV-bestand, die zijn doorgevoerd conform de richtlijnen van de Verrichtingenthesaurus, vindt u op de deze pagina. Ook vindt u hier meer informatie over het beheer van het CBV dat per 1 januari 2019 stopt – de releases van de zorgactiviteitentabel RZ19 worden nog wel verwerkt – en over de overgang naar de Verrichtingenthesaurus.