Kwartaaluitlevering Verrichtingenbestand (CBV) van 1 januari 2018

Op 18 december 2017 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin verwerkt de mutaties tussen 14 september en 18 december 2017. Personen die gemachtigd zijn om het CBV te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen die hebben plaatsgevonden tussen 14 september en 18 december 2017.
  • Mutaties van het CBV in het kader van de doorontwikkeling naar de Verrichtingenthesaurus.
  • Mutaties van het CBV op basis van de wijzigingen in het kader van de uitlevering van de RZ18a/b door de NZa.

CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien, zijn terug te vinden in de mutatielijsten en de bestanden.