Kwartaaluitlevering verrichtingenbestand (CBV) van 1 april 2017

Op 16 maart 2017 heeft DHD een update van het Verrichtingenbestand (CBV) uitgeleverd met hierin vewerkt de mutaties tussen 19 december 2016 en 16 maart 2017. Personen die gemachtigd zijn om het verrichtingenbestand te downloaden, vinden het bestand in Mijn DHD​, onder ‘Downloads actueel’.

De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden:

  • ​Reguliere mutaties, aanvragen en koppelwijzigingen die hebben plaatsgevonden tussen 19 december 2016 en 16 maart 2017
  • Mutaties van het verrichtingenbestand (CBV) in het kader van de doorontwikkeling naar de verrichtingenthesaurus
  • De codes met overlap in de RZ17a/b betreffende het specialisme radiotherapie.

CBV-codes die van een einddatum zijn voorzien, zijn terug te vinden in de mutatielijsten en bestanden.