Financiële deel LBZ steeds beter gevuld

​​​​​​​Wij merken een positieve ontwikkeling in de aanlevering van de financiële LBZ-data: de volledigheid van de data is sterk verbeterd en de aanleveringen vinden steeds meer op tijd plaats. 63 ziekenhuizen zijn inmiddels in productie met de LBZ-financieel. Enkele ziekenhuizen wachten nog op de overgang naar een nieuw ZIS/EPD voordat zij met de aanlevering kunnen starten.

​In onderstaande weergave ziet u de toegenomen volledigheid van de financiële LBZ-data over 2015 en 2016 op verschillende peildatums, uitgedrukt in procenten.


Volledigheid LBZ-financieel jun-17.png 


Belangrijk: lever financiële LBZ-data aan volgens aanleverschema

Frequente aanlevering en heraanlevering voor de financiële LBZ-data zijn belangrijke vereisten om uw ziekenhuis van volledige en up-to-date benchmarkinformatie te kunnen voorzien via het DHD-dashboard. Ook voor het vullen van de Omzetmonitor zijn deze data cruciaal; op basis hiervan wordt het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg uitgebracht. 

Het te volgen aanleverschema​ voor de financiële LBZ-data kunt u vinden op onze website.

Om de aanleverstatus van uw ziekenhuis te monitoren, stuurt DHD elke maand een statusoverzicht naar het hoofd financiën, het hoofd zorgadministratie en de LBZ-contactpersonen van uw ziekenhuis. Naar aanleiding van deze mailingen zien wij dat veel deelnemende ziekenhuizen hun data voor 2015 en 2016 hebben heraangeleverd, wat de volledigheid en kwaliteit van data zeer ten goede komt. ​