De LBZ in coronatijd

​De LBZ is een zeer waardevolle bron van data, geschikt voor veel doeleinden. Gedurende de coronacrisis is dit nog meer gebleken. Van diverse kanten kwam de vraag om data. Hoe de LBZ wordt gebruikt tijdens de crisis en welke gevolgen COVID-19 heeft op de LBZ, wordt allemaal behandeld tijdens de nieuwe reeks Kennissessies LBZ: De LBZ in coronatijd.

Gistermiddag en vandaag kwamen 25 deelnemers en zeven medewerkers van DHD online bijeen om te spreken over de LBZ in coronatijd. Er is veel gebeurd de afgelopen maanden. Veel partijen hebben een beroep gedaan op de LBZ. Zo heeft de NZa gevraagd tweewekelijks data aangeleverd te krijgen. Dit was onder meer de aanleiding voor het verzoek de LBZ-data versneld uit te vragen bij de zorginstellingen. Doordat actuele informatie tijdig teruggekoppeld kan worden naar zorginstellingen en andere partijen is sturing mogelijk en kan beleid voor een volgende COVID-19-piek of andere pandemie worden opgesteld.

Tijdens de sessies is het onderzoek over de datavolledigheid van de versnelde aanleveringen gepresenteerd, waarbij enkele interessante bevindingen zijn uitgelicht. Daarnaast is getoond hoe in het LBZ-portaal specifiek de aanleveringen gerelateerd aan COVID-19 gecontroleerd kunnen worden op juistheid en volledigheid. Vervolgens is besproken wat de gevolgen zijn van COVID-19 op de berekening van de LBZ-indicatoren en hoe die mogelijk ondervangen kunnen worden.

Tot slot zijn de verscheidene analyses en rapporten gepresenteerd die mogelijk zijn gemaakt door de versnelde aanlevering van de LBZ-data en het harde werk van de deelnemers, waarvan de meerderheid werkzaam is op de afdeling Zorgadministratie. Zo heeft ieder ziekenhuis een rapport ontvangen waarin de zorg aan COVID-19-patiënten en het zorgpad van deze patiënten in beeld is gebracht, evenals de zorg die tijdelijk door COVID-19 niet verleend kon worden. Daarnaast is een aantal interessante resultaten gedeeld van het rapport waar DHD met het IKNL in opdracht van de Taskforce Oncologie aan heeft gewerkt, betreffende het effect van COVID-19 op de diagnose en behandeling van kanker.

 

Ook onderzoeken DHD en de NHR samen de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de zorg voor patiënten met Acuut Coronair Syndroom; hiervan zijn tevens de uitkomsten gepresenteerd. Tot slot is een deel van de resultaten getoond van een onderzoek in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland naar de kosten voor de zorg omtrent COVID-19.

In januari volgen nog drie sessies. De sessies zijn volgeboekt maar u kunt zich aanmelden voor de wachtlijst. Meer informatie vindt u op deze pagina. Volgend jaar organiseren we ook weer de Kennissessies ICD-10 codeadviezen. Houd daarvoor onze pagina Evenementen en bijeenkomsten in de gaten.


Voortaan onze nieuwsberichten ontvangen? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief