Harde deadline voor medische LBZ-data

​​​​​​​​1 april 2017 is de deadline voor het aanleveren van de medische LBZ-data over verslagjaar 2016. Hoe ver is uw ziekenhuis met aanleveren? Waarom is het belangrijk om de aanleveringen niet op het laatste moment te doen? Waar dient de Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage voor? In dit nieuwsbericht krijgt u antwoorden op deze vragen. 

​Het einde van 2016 nadert. We zien dat 85% van de ziekenhuizen gedurende het jaar LBZ-medisch data uit het eerste kwartaal heeft aangeleverd. Naarmate het jaar vordert, nemen de aanleveringen af: het tweede kwartaal is aangeleverd door 72% en het derde kwartaal door 36% van de ziekenhuizen.   

Grafiek aanlevering LBZ-med 2016.png

Peildatum: 28 november 2016


Waarom tijdig, juist en volledig aanleveren?

De deadline voor het aanleveren aan de LBZ is op 1 april 2017. Tussen 1 april en 15 april 2017 kunnen er nog correcties en heraanleveringen worden gedaan naar aanleiding van de verwerkingsverslagen en controles van DHD. Wij verzoeken ziekenhuizen echter om niet tot 1 april te wachten met het aanleveren van hun (resterende) data, maar om dit zo spoedig mogelijk te doen. Hoe eerder de aanlevering wordt gedaan, hoe eerder problemen gedetecteerd kunnen worden en eventuele correcties en heraanleveringen kunnen plaatsvinden. 

Door eerder aan te leveren zorgt u ervoor dat de werkdruk voor uw ziekenhuis rondom de jaarafsluiting afneemt en de kwaliteit van de data toeneemt. Een ander voordeel is dat u frequenter uw Voorlopige HSMR, OLO en Heropnamen kunt monitoren in de HDV en het DHD-dashboard.


Rapport LBZ-indicatoren en HSMR-rapport

1 mei 2017 is het peilmoment waarop de LBZ-indicatoren (Voorlopige) HSMR, OLO en Heropnamen berekend worden. Deze indicatoren kunnen alleen worden berekend als de relevante data beschikbaar zijn. Ook moet u er rekening mee houden dat wanneer de data niet voldoen aan één of meerdere van de opgestelde criteria, de berekening van de betreffende indicator(en) minder betrouwbaar is of niet kan worden uitgevoerd.

De Voorlopige HSMR, OLO en Heropnamen van uw ziekenhuis worden gepubliceerd in het Rapport LBZ-indicatoren en de definitieve HSMR in het HSMR-rapport. Bij volledige aanlevering (dus twaalf volledige maanden) wordt een HSMR-rapport over het registratiejaar 2016 aangeleverd door het CBS.


Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage 

Aan het eind van elke maand versturen wij de Voortgangs- en Kwaliteitsrapportage. De rapportage heeft als doel om ziekenhuizen te helpen met het tijdig, juist en volledig aanleveren van de medische LBZ-gegevens. Dit maakt het voor u gemakkelijker om tussentijds bij te sturen en de kwaliteit van de data te verbeteren. 

De rapportage bevat ook gegevens met betrekking tot de exclusiecriteria voor de HSMR, berekend over de tot dan toe ingestuurde gegevens. Op basis hiervan kunt u inschatten of er problemen zijn te verwachten bij de HSMR-berekeningen. 


Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.​