LBZ-registratiejaar 2018 afgesloten > LBZ-indicatoren beschikbaar

​Op 30 april is registratiejaar 2018 van de medische LBZ afgesloten. De LBZ bevat alle ambulante contacten, klinische opnamen, dagopnamen en langdurige observaties die in de ziekenhuizen plaatsvinden. Op basis van de definitieve data over 2018 zijn de LBZ-indicatoren berekend die inzicht geven in de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid van het ziekenhuis. 

De LBZ-indicatoren HSMR, Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamenratio zijn op verschillende manieren beschikbaar voor de ziekenhuizen:

  • De Hospital Data Viewer (HDV) is op 14 mei geüpdatet met de definitieve medische LBZ-data over registratiejaar 2018. Met de HDV kunnen ziekenhuizen de HSMR, OLO en Heropnamenratio gedurende het jaar al monitoren en mogelijke afwijkingen direct opsporen en analyseren.

  • De digitale versie van het Rapport LBZ-indicatoren 2018 en het bijbehorende microbestand zijn 22 mei gepubliceerd in Mijn DHD. De raden van bestuur ontvangen het rapport voor 15 juni per post. Het HSMR-cijfer in het Rapport LBZ-indicatoren betreft de voorlopige HSMR. De definitieve HSMR (berekend door het CBS) wordt uiterlijk 1 oktober in het HSMR-rapport gepubliceerd.  

  • De voorlopige HSMR is vanaf 9 mei beschikbaar in Mijn DHD voor doorlevering aan de NZa. De teller en noemer voor de OLO en Heropnamenratio zijn 15 mei beschikbaar gesteld in OmniQ, als onderdeel van de Basisset MSZ van de IGJ.

  • De LBZ-indicatoren zijn ook bijgewerkt in de Monitor LBZ-indicatoren.


Wilt u meer weten over de LBZ-indicatoren? Kom dan op donderdag 27 juni naar de Landelijke themabijeenkomst kwaliteit van zorg in Utrecht. 


Zorgvuldig hergebruik van de data

De LBZ-data zijn behalve voor verplichte aanleveringen ook van belang voor het doen van wetenschappelijk onderzoek en het maken van landelijk beleid op het gebied van volksgezondheid, gezondheidszorg en verkeersveiligheid. Na de jaarafsluiting ontvangen wij van diverse partijen een verzoek voor het leveren van deze data. Deze gegevensverzoeken worden zorgvuldig behandeld en altijd getoetst aan het gegevensprotocol. De medische LBZ-data worden ook jaarlijks – samen met andere databronnen – gebruikt voor het Rapport Kostenontwikkeling Ziekenhuiszorg en het brancherapport van de NVZ.

 

Nog geen inzicht in de LBZ-indicatoren?

Via de lokaal beheerder in uw ziekenhuis kunt u toegang vragen voor de informatieproducten die u inzicht geven in patiëntenzorg en kwaliteit. Weet u niet wie de lokaal beheerder is of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op.