Marktaandelen o.b.v. LBZ-financieel beschikbaar in DHD-dashboard

​​​​Het DHD-dashboard is uitgebreid met marktaandelen op basis van de LBZ-financieel data. De marktaandelen zijn beschikbaar in een landkaart en via een draaitabel met uitgebreide analysemogelijkheden. Ook is er een tweede landkaart waarin een indicatie van dewordt gegeven van de volledigheid van de aangeleverde data. De landkaarten zoomen automatisch in op het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Met de marktaandelen kunt u op strategisch niveau inzicht krijgen in ontwikkelingen van de zorg in uw regio en dit afzetten tegen de ontwikkelingen in uw zorginstelling. U kunt de marktinformatie ook gebruiken voor de onderbouwing van business cases voor specifieke zorg (bijvoorbeeld bij een bepaalde diagnosegroep). 

De marktaandelen zijn gebaseerd op de LBZ-financieel dataverzameling uit verslagjaar 2015. Als de marktaandelen nog niet zichtbaar zijn in het dashboard dan betekent dit dat uw ziekenhuis de LBZ-financieel data van 2015 nog niet heeft aangeleverd. Wilt u meer informatie over de LBZ-financieel aanlevering? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. ​


Volledigheid marktaandelen afhankelijk van aanlevering LBZ-financieel 

De bruikbaarheid van de marktaandelen is afhankelijk van de aanlevering van andere zorginstellingen in uw regio en kan dus per regio verschillen. Op dit moment beschikken wij naar verwachting over ongeveer 52% van de omzet in de LBZ-financieel. De verwachte volledigheid van de data per gebied is weergegeven in de landkaart en in de draaitabel (naast het marktaandeel).


Draaitabel voor analyse marktaandelen

De tool om de marktaandelen te analyseren heeft een flexibele interface die vergelijkbaar is met een draaitabel in Excel. U kunt de marktaandelen zelf op allerlei dwarsdoorsneden analyseren, bijvoorbeeld per jaar, kwartaal, gemeente, postcode (PC4), specialisme, diagnose, zorgtype en zorgproduct. 


Verzorgingsgebied

In juni hebben wij uitvraag gedaan bij ziekenhuizen om hun verzorgingsgebied aan te leveren. De aangeleverde verzorgingsgebieden zijn verwerkt in de landkaart en in de draaitabel. Heeft u het verzorgingsgebied van uw zorginstelling nog niet aangeleverd, dan laten wij een default verzorgingsgebied zien dat met een simpele stelregel bepaald is. U kunt het verzorgingsgebied van uw zorginstelling alsnog aan ons doorgeven, zodat de gegevens nog verder gepersonaliseerd worden voor uw ziekenhuis. Vul hiervoor dit excelsjabloon​ in en mail dit naar info@dhd.nl. ​


Toegang tot het DHD-dashboard

Klik hier​ om naar het DHD-dashboard te gaan (inlog vereist). Heeft u nog geen toegang tot het DHD-dashboard? Neem dan contact op met de lokaal beheerder in uw ziekenhuis. Hij/zij kan u toegang verlenen. Weet u niet wie de lokaal beheerder in uw ziekenhuis is, neem dan contact op met onze Servicedesk (zie contactgegevens hieronder).  


Workshop DHD-dashboard 8 november 2016

In deze workshop krijgt u meer inzicht in de verschillende onderdelen en datasets van het DHD-dashboard en gaat u aan de slag met het analyseren van uw eigen data. Ook de marktaandelen komen aan bod. U kunt zich hier​ inschrijven voor de workshop DHD-dashboard op dinsdag 8 november. 


Meer informatie?

Heeft u vragen over de marktaandelen in het DHD-dashboard, neem dan contact op met onze Servicedesk.