Neurochirurgie eerste specialisme met 100% koppeling aan SNOMED-CT in Diagnosethesaurus

​Donderdag 21 oktober zijn de nieuwe versies van de Diagnosethesaurus en Verrichtingenthesaurus gepubliceerd. In totaal zijn 211 wijzigingen doorgevoerd. Het specialisme Neurochirurgie heeft hierbij de primeur met een volledige koppeling aan SNOMED CT.

​Veel specialismen in de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus zijn al voor een groot deel gekoppeld aan het internationale terminologiestelsel SNOMED CT. Naast Neurochirurgie naderen ook andere specialismen volledige koppeling.


Diagnosethesaurus

In de Diagnosethesaurus zijn 99 concepten gewijzigd. Er zijn 15 SNOMED CT-koppelingen gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Neurochirurgie is hierdoor het eerste specialisme waar 100% van de concepten aan SNOMED CT is gekoppeld. Bij meeste andere specialismen in de Diagnosethesaurus is al meer dan 95% van de concepten gekoppeld. De overige aanpassingen komen voort uit verzoeken vanuit ziekenhuizen.


Verrichtingenthesaurus

In de Verrichtingenthesaurus zijn 112 concepten gewijzigd. Er zijn met name veel wijzigingen doorgevoerd in de lijst van Heelkunde (42). Verder zijn ook hier 16 SNOMED CT-koppelingen gewijzigd, toegevoegd of verwijderd. Bij driekwart van de specialismen is al meer dan 90% van de concepten gekoppeld aan SNOMED CT. De resterende aanpassingen zijn het gevolg van verzoeken vanuit ziekenhuizen.

Gemachtigde gebruikers kunnen de nieuwe versies van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus downloaden via Mijn DHD.