Nieuw: benchmarken met de GeneesmiddelenMonitor

​Ziekenhuizen hebben de NVZ laten weten grote behoefte te hebben aan benchmarkinformatie om meer sturing te kunnen geven aan het geneesmiddelenbeleid. Dit was reden voor de NVZ om met DHD en in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) de GeneesmiddelenMonitor te ontwikkelen.   

​Wat kunt u met de GeneesmiddelenMonitor?

Met de online GeneesmiddelenMonitor (GM) kunt u uw eigen ziekenhuis benchmarken met andere ziekenhuizen op het gebied van de inzet van geneesmiddelen in de medisch specialistische zorg. Op basis van de GM kunt u:

 • uw ziekenhuis spiegelen aan het landelijke beeld of aan een vergelijkbare groep ziekenhuizen (hiermee wordt praktijkvariatie inzichtelijk);

 • uw lokale/regionale beleid en onderhandelingen met zorgverzekeraars onderbouwen;

 • inzicht verkrijgen in de inzet van geneesmiddelen, zodat verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd kan worden.

​De GM is gebaseerd op gegevens uit de bestaande Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Voor de GM hoeven ziekenhuizen geen extra gegevens aan te leveren en dat bespaart dus extra werk. Wel is het belangrijk dat ziekenhuizen compleet en tijdig (maandelijks) de LBZ-gegevens aanleveren volgens de bestaande afspraken.

 

Van standaardrapportages naar up-to-date informatie  

De GM start op 30 juni 2017 met enkele standaardrapportages over 2015 en 2016. In de loop van de tweede helft van het jaar komen daar meer functionaliteiten bij en kan met data van 2017 gewerkt worden (mits deze van voldoende kwaliteit en omvang is). 

Binnen de standaardrapportages is het mogelijk om het eigen ziekenhuis en de benchmarkgroep te vergelijken op:

 • het aantal patiënten per geneesmiddel;

 • de omzet per geneesmiddel (op basis van NZa maximumtarieven);

 • de verstrekte hoeveelheid per ziekenhuis (anoniem);

 • het aandeel van de patiënten dat een duur geneesmiddel krijgt.

 

Gedurende de tweede helft van 2017 wordt de GM verder doorontwikkeld. Het doel is dat ziekenhuizen kunnen werken met recente data (door middel van maandelijkse updates) en dat er meer functionaliteiten en analysemogelijkheden beschikbaar zijn. Te denken valt aan:

 • een filter op diagnosegroep en indicatie;

 • inzicht in de opkomst van nieuwe geneesmiddelen en biosimilars;

 • duur van de verstrekking of behandeling;

 • aantal verstrekkingsmomenten.

 

Voor wie is de GeneesmiddelenMonitor bedoeld?

De GM is met name bedoeld voor de ziekenhuisapothekers en de financieel managers binnen de ziekenhuizen.

 

Beschikbaarheid

De GM is onderdeel van het DHD-dashboard en te bereiken via dashboard.dhd.nl. Personen die gemachtigd zijn voor de GM hebben toegang tot dit onderdeel van het dashboard, dat te vinden is onder het thema Productie.  

De raden van bestuur van de ziekenhuizen zijn door de NVZ geïnformeerd over de GM en het aanwijzen van lokaal beheerders hiervoor. De lokaal beheerder is gemachtigd om het accountbeheer voor de GM te regelen; dat wil zeggen dat hij/zij andere medewerkers in het ziekenhuis kan toevoegen als gebruiker voor de GM.

 

Heeft u nog vragen over de GeneesmiddelenMonitor?

Neem dan contact op met onze Servicedesk.