Nieuw schema (her)aanleveringen LBZ-financieel

​​Om ziekenhuizen en UMC’s van volledige en up-to-date benchmarkinformatie te kunnen voorzien, is het belangrijk dat zij frequente (her)aanleveringen voor de LBZ-financieel doen. Recent is het aanleverschema hiervoor vereenvoudigd. We vragen ziekenhuizen dit schema te implementeren.​

​Terugkoppeling van informatie

De data die voor de LBZ-financieel aan DHD worden aangeleverd, worden teruggekoppeld in de vorm van informatieproducten. Met de data wordt onder andere de Omzetmonitor gevuld, een landelijke database met omzet- en productiegegevens van Nederlandse ziekenhuizen en UMC’s, ontwikkeld in opdracht van de NVZ en NFU.​

Jaarlijks wordt op basis van de Omzetmonitor het rapport Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg uitgebracht, waarin de ontwikkelingen op het gebied van omzet en productie van de ziekenhuizen worden gepresenteerd. De NVZ en NFU gebruiken de informatie uit het rapport en de onderliggende data uit de Omzetmonitor onder andere ter onderbouwing van hun beleid en het versterken van hun positie in overleggen met het Ministerie van VWS en de zorgverzekeraars.


Meer info

Het nieuwe aanleverschema vindt u hier. Voor vragen kunt contact opnemen met onze Servicedesk​.