Nieuw uitleverformaat voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus

In juli 2018 wordt een nieuw uitleverformaat voor de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus geïntroduceerd. In het nieuwe uitleverformaat 3.2 wordt onder andere het kenmerk lateraliteit uitgebreid en worden verbeterde zoekfunctionaliteiten voor de arts doorgevoerd.

​Het nieuwe uitleverformaat komt voort uit aanvragen vanuit de klankbordgroep en het wijzigingsoverleg Registratiestandaarden. Het gaat om de volgende wijzigingen:


1. Uitgebreidere keuze voor lateraliteit

De huidige vulling van het kenmerk lateraliteit (true/false) wordt specifieker, namelijk: nooit/mogelijk/altijd/links/rechts/beiderzijds/niet bepaald.


2. Verbeterde zoekfunctionaliteit voor de arts

In de thesauri wordt een nieuw type term geïntroduceerd: ‘zoekterm’. Hiermee kan bijvoorbeeld door het invoeren van ‘hersentumor’ binnen alle diagnosen worden gezocht. Het uitleverformaat wordt hier alvast op voorbereid; de vulling volgt later.


3. Extra metadata voor nieuwe toepassingen en meervoudig gebruik

In uitleverformaat 3.2 wordt extra metadata toegevoegd zodat vastgelegde gegevens kunnen worden gebruikt voor nieuwe toepassingen en meervoudig gebruik wordt bevorderd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Spierziekten uit de database CRAMP kunnen herkenbaar worden vastgelegd in de Diagnosethesaurus.
  • Op verzoek van NVVP worden termen voorzien van een DSM-5 code, inclusief afleidingen naar DBC en ICD-10. DSM-5 codes zijn voor zowel de psychiater als zorgadministratie van belang voor vastlegging en verwerking van de financiële afhandeling en voor onder andere patiëntbrieven.
  • Stichting NICE werkt samen met DHD en Nictiz aan een landelijke diagnose- en verrichtingenset voor de intensive care. In het kader van Registratie aan de bron en eenmalig registreren voor meervoudig gebruik wil de Stichting NICE de APACHE IV opnamereden (IC) differentiëren op basis van SNOMED CT en deze opnemen in de Diagnosethesaurus (medische reden) en Verrichtingenthesaurus (postoperatief). Hierdoor wordt automatisch een APACHE IV-opnamereden afgeleid ten behoeve van de NICE-aanlevering.
  • De ICHD-3 is een internationale lijst met hoofdpijndiagnosen. Om internationaal aan te sluiten en dezelfde taal te spreken, worden deze hoofdpijndiagnosen voor de Neurologie opgenomen in de Diagnosethesaurus.

Het toevoegen van deze metadata heeft tot gevolg dat nieuwe rolnamen worden geïntroduceerd in de tabel ThesaurusConceptRol, passend bij het doel. Ook wordt een geldigheidsperiode toegevoegd. De nieuwe rollen zijn niet specifiek voor één specialisme, maar vaak voor een groep van specialismen. Om dit goed te kunnen faciliteren in het uitleverformaat zonder dat de bestanden te groot worden, wordt een extra tabel beschikbaar gesteld: SpecialismeGroep. Een Specialismegroep bevat één of meerdere specialismen.


4. Nieuwe diagnoselijst voor Sportgeneeskunde met afleiding naar DBC-diagnosetypering van een ander specialisme

Hiervoor wordt een extra veld toegevoegd aan de tabel DBC afleiding, namelijk Registrerend SpecialismeCode. Hiermee wordt onderscheid gemaakt tussen het specialisme van de diagnosetypering (declarerend specialisme) en het registrerend specialisme.


Heeft u vragen over het nieuwe uitleverformaat?

Neem dan contact met ons op.