Nieuwe ICD-10 codeadviezen april 2018 beschikbaar

​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20180401' downloaden op deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd, vier adviezen zijn gemuteerd en één advies is vervallen. Ook zijn er een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 115 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.