Nieuwe ICD-10 codeadviezen beschikbaar

​​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20160401' downloaden op deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn negen nieuwe adviezen toegevoegd en bij vijf adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 101 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.​

​Coderen van nevendiagnosen en risicofactoren

​Met betrekking tot het coderen van nevendiagnosen en risicofactoren willen wij u op het volgende wijzen:

Ziekenhuizen blijken bij het coderen van nevendiagnosen niet altijd dezelfde uitgangspunten te hanteren. Dit is niet wenselijk omdat daarmee de vergelijkbaarheid tussen ziekenhuizen mogelijk minder nauwkeurig is. Om de uniformiteit op dit gebied te bevorderen wordt met het nieuwe codeadvies ‘Coderen van nevendiagnosen en risicofactoren bij (dag)opnamen binnen de LBZ’ de regels rondom het coderen van nevendiagnosen onder de aandacht gebracht. De regels zoals deze in het advies zijn opgenomen, zijn niet nieuw maar een nadere toelichting op de definitie van nevendiagnosen zoals die is opgenomen in de handleiding van de ICD-10 (deel 2) en de gebruikershandleiding van de LBZ.