Nieuwe ICD-10 codeadviezen beschikbaar

​​​​U kunt het nieuwe document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20160701' downloaden op deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn twee nieuwe adviezen toegevoegd en bij vijf adviezen zijn mutaties doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 103 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

​Nieuw en wijzigingen 

Zie ook pagina 103 van het document


Nieuw

10-6       Hoofddiagnose bij respiratoire insufficiëntie 


13-15     ‘Oud’ versus ‘vers’ letsel van het bewegingsstelsel


Wijzigingen

0-1         Definitie hoofddiagnose

Advies aangevuld met definitie primaire diagnose


0-6         Multiorgaanfalen (MOF)

Bij de toelichting opgenomen dat de alfabetische index van de nieuwe versie van de ICD-10 de suggestie R68.8 geeft voor MOF maar dat deze code in principe wordt afgeraden.


0-12       Aandoeningen en complicaties van chirurgische en medische behandeling

Voorbeeld 7 voor de pneumothorax aangepast van pleurapunctie in het aanbrengen van een centrale lijn. 

​Een pleurapunctie is geen onbedoelde punctie of laceratie (zie nieuwe voorbeeld 20)

3 voorbeelden aan advies toegevoegd:

  • 19 Duralek/liquorlekkage na hersenoperatie

  • 20 Duraletsel/lekkage onbedoeld ontstaan door HNP operatie

  • 21 Pneumothorax na pleuradrainage middels pleurapunctie


10-4       Pneumosepsis

Aangepast dat voor het aanvullend coderen van de sepsis de bacterie niet in de bloedbaan aangetoond hoeft te worden maar uit de documentatie van de arts moet blijken dat er sprake van een sepsis is. Toelichting bijgevoegd en tekstueel in lijn gebracht met codeadvies 14-2 Urosepsis.


14-2       Urosepsis

Aangepast dat voor het aanvullend coderen van de sepsis de bacterie niet in de bloedbaan aangetoond hoeft te worden maar uit de documentatie van de arts moet blijken dat er sprake van een sepsis is. Toelichting is bijgevoegd.