Nieuwe ICD-10 codeadviezen januari 2018 beschikbaar

Vanaf nu is het document 'Codeadviezen Expertgroep ICD-10 versie 20180101' te downloaden via deze pagina. Aan de bestaande ICD-10 codeadviezen zijn vijf nieuwe adviezen toegevoegd en één advies is gemuteerd. Verder is een aantal kleine tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een overzicht van de wijzigingen vindt u op pagina 113 van het document. De adviezen en mutaties zijn vastgesteld door de expertgroep ICD-10.

Wijzigingen in de ICD-10

Bij code J44.9 zijn de GOLD-stadia met een vijfde teken toegevoegd (verplicht om te gebruiken met ingang van registratiejaar 2018):

 • 1 GOLD1 
     mild, meer dan of gelijk aan 80% FEV1 voorspeld
 • 2 GOLD2
     gemiddeld, tussen 50% en 79% FEV1 voorspeld
 • 3 GOLD3
     ernstig, tussen 30% en 49% FEV1 voorspeld
 • 4 GOLD4
     zeer ernstig, minder dan 30% FEV1 voorspeld
 • 9 GOLD NNO
     FEV1 niet gespecificeerd

Bij de code J96.9 is de onderverdeling type I (hypoxisch)/type II (hypercapnisch)/niet-gespecificeerd toegevoegd (verplicht om als vijfde teken te gebruiken met ingang van registratiejaar 2018):

 • 0 Type I (hypoxisch)
 • 1 Type II (hypercapnisch)
 • 9 Type ongespecificeerd

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in het ICD-10 bestand voor registratiejaar 2018 dat is opgeleverd door het RIVM (ICD-10-2014v12v-O3-C.xlsx).


Overige wijzigingen

De expertgroep ICD-10 heeft besloten de M99-codes ‘biomechanische laesies, niet elders geclassificeerd’ uit te sluiten van gebruik in de ziekenhuiszorg (LBZ). Deze codes zijn bedoeld voor registratie door niet-medisch specialisten (denk bijvoorbeeld aan fysio-/manuele therapeuten).


Erratum ICD-10

Onlangs heeft het RIVM een nieuw erratum (2017-2) ten behoeve van de ICD-10 boekenset toegevoegd. Het erratum vindt u hier.